​​​​​Finland100podden produceras av IceCream Consulting AB i Malmö på Umami -studio och producent är Johanna Parikka Altenstedt. Podden är löst knuten till de festligheter som firas under 2017 i Sverige för att fira Finlands 100 -åriga självständighet. Johanna ringer upp varje vecka intressanta människor från sitt stora nätverk av vänner och kollegor, och diskutera olika aspekter av finskhet, finska språket och Finland. Det mesta kommer att ske på svenska för målgruppen är främst majoritetsbefolkningen.

- Jag är helt enkelt less på den stereotypa bilden av Finland och finskhet i den mån man överhuvudtaget har en bild av det i Sverige, säger hon.

Johanna är van radiopratare och har en lång erfarenhet sedan slutet av 80-talet som sverigefinsk och journalist, hon har varit aktiv i nationella minoritetsfrågor i många roller allt från politiker till ordförande i finska föreningar. Därtill har hon jobbat med finska och svenska myndigheter, börsbolag och även ett par omgångar i Bryssel inom EU. Hon är idag känd som vass debattör av minoritetsfrågor och både föreläser och modererar. Genom sitt förlag Albinoförlaget har Johanna även publicerat svensk-finsk historieforskning från andra världskriget samt producerat två tv-dokumetärer till Finlands tv YLE om ämnet. Idag arbetar hon med bland annat med Malmö museer och Länsstyrelsen i Skåne, samt pluggar på juristlinjen i Lund.

- Jag tror jag är den enda 50+ och mormor som började på juristlinjen i år!, säger hon och menar att det ger henne också en unik rättslig ram till diskussionerna – det blir inte bara tyckande utan vi kan också se vad lagstiftaren har menat, gör och hur det blev när det gäller de mänskliga rättigheterna som rätten till sin nationella minoritetsspråk och -kultur är enligt Europa rådets konventioner.

www.finland100.se
www.stellapolaris.net
www.icecream.consulting

#Finland100
#StellaPolaris
#Johanna Parikka Altenstedt

Pratbubblor på svenska, spännande poddar om finskhet på Malmö museum!

Puhekuplat suomeksi, skoonensuomalaisia podiääniä Malmön museossa!

Klimakteriepodden för oss som är osäkra på hur varmt det är här!

Poddar Soundcloud, I-tunes och A-Cast