#metoo och AI. Albinoförlaget

ger ut senaste om emotionell intelligens - något som behövs att balansera  i  framtiden.  Klicka på Harriets bok!


IceCream Consulting AB    E-mail: johanna@icecream.consulting

ADVERTISING

 

PR & BRANDING

 

CSR COMMUNICATION

 

WEB & SOCIAL MEDIA


PUBLISHING & PODS

MEDIA RELATIONS

 

PRESENTATIONS & TEXTS


PERSONAL COACHNING


STRATEGIES & CONCEPTS

 PODDAR FRÅN ICECREAM CONSULTING! 

Phone:  (+46) 0720 295474 

FINSK FORM butiken fyller 40 år i Malmö. Jag fick producera en liten film om det till Malmö museer.  Se den här!

KEEPS IT TOGETHER.